Som familj i föräldrakooperativet får du möjlighet att påverka ditt barns tid på förskolan och kan ha nära kontakt med verksamheten på många sätt.


Styrelsen består av fem olika poster och varje familj innehar en post under två år under sin tid på förskolan. Den tid man inte sitter i styrelsen ingår man i någon annan ansvarsgrupp, allt för att alla ska känna sig involverade i verksamheten. Bland annat finns en festgrupp som planerar roliga aktiviteter för familjerna, allt för att skapa en fin gemenskap. Umgänget i föreningen skapar ofta fina vänskaper för lång tid.


Medlemsmöten har vi varannan månad där vi delar information och för diskussioner. Föräldrarna arbetar inte som vikarier i verksamheten, vi har en egen vikariepool som rings in om ordinare personal är borta.


På hösten har vi en innestädar- dag där familjerna hjälps åt med en storstädning och äter gemensam lunch. På hösten brukar vi också ha en personal- och föräldrafest på förskolan med middag. På våren har vi en utestädar-dag då vi fixar med utomhusmiljön. Då kan även barnen vara med och vi har picknick tillsammans. Varje familj ansvarar också för helgstädning ca 2ggr per termin.


Den löpande kommunikationen mellan familjerna i kooperativet och med personalen görs via vår digitala plattform Haaartland där personalen också delar viktig information och bilder från dagen i verksamheten.


Nya familjer får en "fadderfamilj" som finns för att kunna svara på frågor och se till att alla får en bra start i kooperativet.

Familjens roll i kooperativet