Vår verksamhet


TTT är en liten och genuin förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I ett föräldrakooperativ driver och utvecklar personalen tillsammans med föräldrar och barn verksamheten i önskad riktning. Det är en transparent verksamhet som ger föräldrarna särskilt stor insyn i verksamheten. 


Förskolan ligger i ett friliggande hus med en stor och mysig gård och har haft verksamhet sedan 1990. Här har barnen stora möjligheter till lek och pedagogiskt lärande enligt läroplanen. Förskolan ligger naturnära med skogen ett stenkast bort.


Då det är en liten verksamet finns utrymme för det lilla extra, att följa individens önskemål och behov, inte bara i lärandet utan också vid andra aktiviteter.  Vi har möjlighet till en bra uppföljning av varje barn så att personal och föräldrar kan följa barnens utveckling. Barnen går i en blandad barngrupp vilket lär dem empati och att hjälpa varandra. De små barnen lär sig av de stora och det stora får möjlighet att hjälpa de små. Aktiviteterna anpassas efter de som är med. Ofta delar vi också upp oss i mindre grupper och gör olika saker. Samling sker exempelvis i tre olika grupper efter ålder för att kunna anpassas till barnen.


Vi arbetar temainriktat med naturkunskap, hållbar utveckling, miljöarbete och kreativt skapande. Vi gör många kulturella utflykter, t.ex besök på teatrar och muséer. Varje år kommer vår duktiga fotograf och tar foton som familjerna kan köpa om de vill.

Språk, rörelse och gymnastik är viktiga inslag i vår verksamhet som genomsyras av värme och engagemang hos såväl personal som föräldrar.

Personalen på TTT har lång erfarenhet och flera av dem har arbetat i verksamheten länge.(Foto: Fotonettan AB)

Varje år görs en enkät i kommunen där vårdnadshavare anonymt får svara på hur nöjda de är med sin förskola. Läs mer om TTT's resultat från 2024 här. (För att öppna dokumentet, klicka på symbolen i det övre högra hörnet).